Ποιότητα & Υγεία

Tα προϊόντα μας  είναι οργανικά, απαλλαγμένα από βλαβερές ουσίες που προκαλούν αλλεργίες και φτιαγμένα απο νήμα που κατέχει όλα τα απαραίτητα πιστοποϊητικά της Ευρωπαϊκής ένωσης.